27 novembre 2023

Schoonderbeek, uitgever van Karl May

 


Frits Roest & Hillebrand Komrij

Schoonderbeek, uitgever van Karl May
Een samenvatting voor en door liefhebbers

De Karl May Vereniging
Steenbergen, Netherlands
200 pages, 2023
ISBN : 978-90-79728-25-1
Voorwoord
Inleiding

Hoofdstuk 1. Arie Gerrit Schoonderbeek
Hoofdstuk 2. Uitgavegeschiedenis van Karl May bij Schoonderbeek
Hoofdstuk 3. Bijbehorende tabellen, advertenties e.d.
Hoofdstuk 4. Kleine serie, 1919-1920
Hoofdstuk 5. Grote serie, 1918-1936
     1. De slavenjagers van den Nijl
     2. In het land van den Mahdi
     3. Het goud van Winnetou
     4. De jacht op den paardendief
     5. De pimpelpaarse Methusalem
     6. Aan den Rio de la Plata
     7. De blinde uit de Woestijn
     8. Naar het land van den zilveren leeuw
     9. De rotsvesting in de Gran Chaco
     10. Winnetou en de zeeroovers
     11. De heerscher van het eiland
     12. Het spook der ruïne
     13. De smokkelaars van den tigris
     14. Matavase de vorst der rotsen
     15. De verdwenen krijgkas
     16. Het hart van den spion
     17. het roofschip van Landola
     18. In de gewelven van Ortry
     19. De vrijscharen van Richemonte
     20. Het goud van Winnetou, 2e druk
     21. De hacienda del Erina
     22. De slaaf van Harar
     23. De schrik der savanne
     24. Met Cortejo in de prairie
     25. De gevangenen van Santa Jaga
     26. De wraak van den Khedive
     27. De schat van den Maharadja
     28. Aan den stillen oceaan
     29. Het tooverwater
     30. Winnetou en de zeeroovers
     31. Een soldaat van het groote leger
Hoofdstuk 6. Archiefstukken

Bijlagen 
     1. Openbare leeszaal en bibliotheek, ingezonden brief van AGS aan het Nieuwsblad
        voor den Boekhandel
     2. Over Karl May !
     3. Clichés en hoe deze gemaakt worden

Eindnoten
Herkomst van de afbeeldingen
Anton Beuving

 
Henk Hersevoort

Anton Beuving
de boeken
een 
geïllustreerde catalogus

Henk Hersevoort private publishing
36 pages, 2023
no ISBN
Anton Beuving, auteur van detectiveromans, jongensboeken over de zeevart en
   tekstschrijver van bekende Nederlandse liedjes
     Over de jongensboeken
     Over zijn detectiveboeken
     Over zijn liedjes
     Ten slotte
     Eef Nulden

Detective Hakkie Waaldijk
Andere crimetitels
Juniorentitels
Verhalen over de zeevart en romans
Toneel
Sanders paperback - roman
Ketelbinkie - zeemans story
Sanders pocket detective
Sukses - Sari B.V., Ridderkerk
Gesproken boeken

Over Anton Beuving16 octobre 2023

Encyclopedia of Children's Literature (EOCL) V2.1Steve Holland

Encyclopedia of Children's Literature
v2.1

Electronic file 
database on CD-Rom
Underworld Studios
Colchester, Essex
2002Doesn't run on actual computers.

Replaced by the actual extended version available online :


(part of the FictionMags Index Family)

 

Forgotten authors (Volume 4)Steve Holland

Forgotten authors
(volume 4)

Bear Alley Books
Wivenhoe, Essex, U.K.
258 pages, 2018
ISBN : 9781790648092

Introduction
Acknowledgments

J. Redding Ware
     Publications
William Nicholas Willis
     1. White slaves in a Piccadilly flat
     2. Roving days
     3. The truth
     4. Land agent
     5. The Lands Commission
     6. Three trials and a Royal Commission
     7. Aftermath
     8. Willis in London
     Publications
Marion Lehane Willis
     Publications
Charles McDonald Lindsay
     Publications
James Edward Crabtree
     Publications
Randal Charlton
     Publications
Eardley Beswick
     Publications
Olga Katzin
     Publications
Donald Sinderby (Donald Ryder Stephens)
     Publications
The case of the two Hazel Adairs
     1. Hazel Iris Addis (1900-1990)
     Publications
     2. Hazel Joyce Adair (1920-2015)
     Publications
Eileen Owbridge
     Publications
Alan Melville (W. Allan Caverhill)
     Publications
Enid Florence Brockies
     Publications
Anita Hewett
     Publications

Index

 

Forgotten authors (Volume 3)Steve Holland

Forgotten authors
(volume 3)

Bear Alley Books
Wivenhoe, Essex, U.K.
252 pages, 2018
ISBN : 9781980761372
Introduction
Acknowledgments

Mysteries of the House of Harrison & Viles
     1. "Useful and entertaining literature for youth"
     2. "The highwaymen were my favourite dish"
     3. "Some of the author's friends cry'd - 'Look'ee, the man is a villain"
     4. "They did not care who had the credit"
     5. "A caution against spurious imitations"
     6. "The last moments of a hero"
     Publications
Walter Viles
     Publications
Dempster Heming
     Publications
Philip Heming
     Publications
Mrs. Frances Campbell
     1. The mysterious Mrs. Campbell
     2. What happened to Douglas ? and after...
     3. Trips, pleasant and otherwise
     4. Postscript
     Publications
Phyllis Campbell and the Angels of Mons
     Publications
W. Keppel Honnywill
     Publications
J. Weedon Birch
     Publications
Michael Storm (A. Ernest Hinshelwood)
     Publications
Michael Storm (Charles Ignatius Sempill)
     Publications
George Hamilton Teed
     Prologue
     1. Following in Columbus' footsteps
     2. Dead man's shoes
     3. Travelling the world
     4. Back with a (re-)vengeance
     Publications
Michael Storme (George H.A. Dawson)
     Publications

Index

 

Forgotten authors (Volume 2)Steve Holland

Forgotten authors
(volume 2)

Bear Alley Books
Wivenhoe, Essex, U.K.
240 pages, 2018
ISBN : 9781977064363

Introduction
Acknowledgments

Bracebridge Hemyng
     1. The fate of a family
     2. The fly in the Golden Web
     3. The bank failure
     4. The dark cloud with the silver lining
     5. Jack Harkaway among the brigands
     6. Jack Harkaway in America
     7. Beyond his income
     Publications
Philip Richards
     Publications
Frank Barrett (Frank Davis)
     Publications
Ernest Protheroe
     Publications
Charles Granville (Charles Hosken)
     Publications
Louise Heilgers
     Publications
C.E. Vulliamy
     Publications
Evelyn Winch
     Publications
Frederick Foden
     Publications
David Roberts
     Publications

Index


 

Forgotten authors (Volume 1)Steve Holland

Forgotten authors
(volume 1)

Bear Alley Books
Wivenhoe, Essex, U.K.
220 pages, 2017
ISBN : 9781973487678


Introduction
Acknowledgments

W. Stephens Hayward
     1. "The eldest son of a once wealthy family..."
     2. "I was not brought up to any profession..."
     3. "I turned my attention to literature..."
     4. "...and for the last seven years have supported myself as a gentleman entirely by my pen"
     5. "I found myself  incapable of doing any literary work"
     Publications
Anonyma
     Prelude : "The pretty-horsebreakers"
     1. "A romance of West-end life"
     2. The Anonyma series
     3. Who wrote Anonyma ?
     Publications
Stella M. During
     Publications
Edric Vredenburg
     Publications
Morley Adams
     Publications
Gerald Biss
     Publications
W. Holt-White
     Publications
Alphonse Courlander
     Publications
Ella M. Scrymsour
     Publications
Alexander Wilson
     Publications
Guy Ramsey
     Publications
E. T. Portwin
     Publications
Dail Ambler
     Publications

Index 

The trials of Hank Janson (2023 edition)Steve Holland

The trials of Hank Janson

Bear Alley Books
Wivenhoe, Essex, U.K.
320 pages, 2023
ISBN : 9798858392590Introduction
Acknowledgments

Part 1 : Prelude

     1. Learning life's lessons
     2. Looking for Miller's farm
     3. A glimpse of blue sky
     4. A holiday in Spain
     5. The Hank Janson treadmill
     6. Success story

Part 2 : The trials of Hank Janson

     7. Falling into temptation
     8. "Like life; maybe with a little extra flavouring"
     9. The Hank Janson blues
     10. Prosecution
     11. Accused
     12. The verdict
     13. The law stands fast
     14. The tide turns

Part 3 : Whatever happened to Hank Janson ?

     15. Situation  - Grave !
     16. A risky business
     17. "It takes time to build a millennium"
     18. Ghosts
     19. Close to the breadline
     20. The changing face
     21. "Ask all the questions you want"

Appendix 1 : The Hank Janson novels
Appendix 2 : Novels by Stephen Frances
Appendix 3 : Destruction orders issued against Hank Janson titles
Appendix 4 : Schedule of  successful prosecutions
Select bibliography

 


20 septembre 2023

Bibliography of 19th Century Children's Series Books with price guide

 Cary Sternick

A bibliography of 19th Century
Children's series books with price guide

Self publication
Tomball, Texas, U.S.A.
over 800 pages, 2003
no ISBN
Introduction
Values
Dating your book
Book description

Publishers
Imprints
Lee and Shepard Publisher's series

Author index
Color pictures

Bibliography

Book title index
Publisher index

04 août 2023

Omslags-pojken

 Nils Forsgren

Omslags-pojken
Med David Ljungdahl & Co
i äventyrens värld

Nifo förlag
Lidingö, Sweden
130 pages, 2006
ISBN : 91-631-8951-8Bokexplosionen
Nick Carter och Hans Anhang
Världslitteraturen i billig förpackning
Från den förste till den siste mohikanen
Berättelserna om skinnstrumpa
Rödskinn och cowboys i ett ännu vildare västern
Hjortfot - Den vitte mannens bäste vän
Äventyrens värld var inte damernas
Alla dessa detektiver
Från svarta masken till orrefors
Den odödlige Sherlock Holmes
David Ljungdahl mest på plan

Efterord
Omslag av David Ljungdahl
Litteratur och källor
Personregister


Romanen som vardagsvara

 


Gunnel Furuland

Romanen som vardagsvara
Förläggare, författare
och skönlitterära häftesserier
i Sverige 1833-1851
från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier

LaGun
Stockholm, Sweden
656 pages, 2007
ISBN : 978-91-975875-7-0Bibliografisk anmärkning
Förkortningar
Förord

Kapitel I : Romanen som vardagsvara - forskningsuppgiften
     1. Inledning
     2. Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter
     3. Forskningsöversikt
          Svensk förlags- och bokhandelshistoria
          Presshistoria och kulturhistoriska arbeten
          Svensk litteraturhistorisk forskning
          Bibliografier och referensverk
          Europeisk bokmarknadshistoria
     4. Avgränsningar
     5. Definitioner och källor
     6. Disposition

Kapitel II : Den svenska bokmarknaden 1830-1850
     1. Den historiska situationen i Sverige 
          Befolkningen
          Politiken
          Läskunnigheten
     2. Författarnas villkor i Sverige
     3. Översättningsmarknaden
     4. Den skönlitterära utgivningen
     5. Centrala författarskap
     6. Boktryckerier
          Inventering av tryckerier i Stockholm 1830-1850
     7. Bokförlag
     8. Bokhandel och distribution
          Resor och transporter
     9. Periodisk utgivning - regelverk och försäljningsmetoder
     10. Litteratur och press i samspel
          Tidningsmarknaden
          Litteraturkritiken
          Följetongen
     11. Publiken och läserna

Kapitel III : "Min lyckliga stjerna i spekulationsväg" Hiertas Läsebibliothek 1833-1851
     1. Hiertas position på bokmarknaden
          Lars Johan Hiertas liv och verk
          Boktryckaren Hierta
          Var låg Hiertas tryckeri ?
          Hiertas tryckeriproduktion
          Hiertas bokförlag
          Hiertas skönlitterära förlagsutgivning till 1833
          Förlagsförteckningen 1844
     2. Upptakten till Läsebibliotheket
          Läsebibliothekets status
          Marknadsetablering i ett europeiskt perspektiv
          Liknande svenska förlagsförsök
          Motiveringar och marknadsföring
          Konkurrenssituationen
     3. Läsebibliothekets profil
          En forum för översättningslitteraturen
          Original och översattning - intervaller
          Frekventa författarskap och författarnamn
          Författargenerationer
          Kvinnliga författarskap
          Undertitlar
          Motton och förord
          Omfång
          Utstyrsel

Kapitel IV : "Jag tänker likväl ej låta skrämma mig af Lasses hot"
    Thomsons Kabinetsbibliothek och Nya Svenska Parnassen 1835-1848
     1. Thomsons position på bokmarknaden
          Vem var N.H. Thomson ?
          Thomsons lånbiblioteksverksamhet
          Thomsons etablering i Stockholm
          Thomsons tryckeriproduktion
          Thomsons bokförlag
          Thomsons privata boksamling
     2. Vägen mot Kabinetsbibliotheket
          Thomsons kontaktnät
          Marknadsföring och mottagande
          Konkurrenssituationen
     3. Kabinetsbibliothekets profil
          Språkområden
          Original och översättning - intervaller
          Frekventa författarskap och författarnamn
          Författargenerationer
          Kvinnliga författarskap
          Titlar och undertitlar
          Motton och förord
          Omfång
          Utstyrsel
     4. Flygare och Thomson - en förlagshitoria
          Författarsammankomsten 1846
     5. Hierta och Thomson - en jämförande summering

Kapitel V : "...man köper och läser deras originalteckningar med en alltmera ökad begärlighet"
    Östlund & Berlings Original bibliothek 1845-1851
     1. Boktryckerifirman Östlund & Berling
          Lärlingstid i Blekinge
          Tryckeriet flyttas till Norrköping
          Tryckeriets och förlagets verksamhet 1840-1846
          Boktryckerifirmans nätverk
          Östlund & Berlings två arenor - Norrköping och Stockholm
     2. Utgivningen av Originalbibliotheket
          Konkurrenssituation och marknadsföring
          De 'godkända' svenska originalförfattarna
          Den svenska original romanen på 1840-talet
          Författarnamner
          Titlar
          Undettitlarnas genrebestämningar
          Förord
          Omfång
          Utstyrsel och fördelning på häften
     3. Jämförelser och summeringar
          Läsebibliothek i Finland
          Avveckling och konkurs
          Nätverket - en sammanfattning

Kapitel VI : "Romanen, det moderna epos" Albert Bonniers Eurpeiska Följetongen 1846-1851
     1. Albert Bonnier - Bokhandlaren som blev bokförläggare
          Familjebakgrund och upptakt till förläggander
          Albert Bonniers förlag tar form
          Stockholms Mode-Journal, Figaro och Svea
           Albert Bonnier bland förläggarna
     2. Introducerandet av Europeiska Följetongen
          Den inledande konkurrenssituationen
          Marknadsföringens betydelse
     3. Utgivningen i Europeiska Följetongen
          Språkområden och författarrepresentation
          Kvinnor och män
          Författarnamnet och dess betydelse
          Titlar och undertitlar
          Förord
          Omfång
          Utstyrsel
     4. Kommentarer till utgivningsförlopper
          Bibliografiskt
          Seriellt och publicistiskt
     5. Albert Bonniers nätverk och profil - en sammanfattning

Kapitel VII : "Arbetsbin i romansvärmen" De svenska författarna och översättarna
     1. De svenska författarna i häftesserierna
          En ny författartyp ?
     2. Författarna - en överblick
          Debutanter och etablerade författare
     3. Författarkollektivet
          Social bakgrund
          Geografisk härkomst och flyttningsmönster
          Civilstånd och generationstillhörighet
          Bildningstyp
          Examina, yrken och författarskapets status
          Författarnas titulering
          Författargrupperingar och umgängesformer
     4. Reflektioner om författarkollektivet
          Återutgivna romaner
          Översättningar till andra språk
     5. Översättarna i häftesserierna
          Översättarna hos Hierta
          Översätterna hos Thomson
          Översätterna hos Bonnier

Kapitel VIII : Häftesserierna i kritik och debatt

Sammanfattning
Summary

Appendix
     A. Diskussion om källorna bibliografiskt och typografiskt
     B. Kronologi
     C. Upplagesiffror 1830-1851
     D. Prisjämförelser mellan utgivningssätt och förlag
     E. Andra skönlitterära häftesserier eller liknande utgivningar
     F. Förteckningar över Thomsons och Östlund & Berlings utgivning
     G. Aktörer inom bokbranschen främst i Stockholm 1830-1850
     H. Enskilda författarkarriärer och levnadsbanor
     I. Återutgivna titlar av de svenska författarna i häftesserierna

Tabell- och Diagramförteckning

Källor och Litteratur
     Otryckt material
     Tryckt material
     Litteratur

Personregister
Den läsande familjen

 


Eric Johannesson

Den läsande familjen

Nordiska museet
Stockholm, Sweden
296 pages, 1980
ISBN : 91-7108-179-8Inledning
     Impulser från modern familjehistorisk forskning

1. Den läsande familjen
     Husläsning - sällskapsläsning - familjeläsning
     Den läsande familjen som idealföreställning
     Familjeläsning i bokannonsering 1830-1855
     Förlagsutgivning för familjen före 1880
     Sociala värderingar
     Den musicerande familjen
     Moralism och censurtendenser
     Rudolf Hjärne
     Femtitalsliberalismen och familjekulten
     Sammanfattning

2. Familjetidskriftens Framväxt
     Termen familjetidskrift
     Familjetidskriften i England och Tyskland
     Familietidskriften i danmark
     Impilse från utländsk populärpress till svensk
     Äldre svensk populärpress
     1850-talet
     1860-talet
     Kolportagetidskrifter
     1870-talet

3. Två svenska familjetidskrifter
     Christian Emanuel Gernandt och Svenska Familj-Journalen
     Bernhard Wadström och Förr och Nu
     Förr och Nu som "mottidning"
     Redaktionella förhållanden
     Oljetryck
     "Kulturmöbler för hemmet"
     Försäljningsorganisation
     Upplageutveckling
     Läsekrets
     Litteratursociologiska slutsatser

4. Familj - Fosterland - Framsteg
     Populär emblematik och retorik
     Familj
     Fosterland
     Den svenska familjen
     Utveckling
     Avskärmning
     Relationen innehåll-läsekrets
     Sammanfattning

Slutord
Exkurs
     Ordet "familj" i historisk belysning
Bilagor
Die lesende Familie. Das familienblatt in Schweden 1850-1880. Zusammenfassung
Noter
Förkortningar
Källor och Litteratur
Personregister05 juillet 2023

Romanförlag och Romanblad - En något spretig bibliografi - Supplement 5

 


Lars-Erik Nygren

Romanförlag och Romanblad
En något spretig bibliografi
Supplement 5

Lars-Erik Nygren
Arlöv, Sweden
162 pages, 2023
no ISBN (pdf files)

Supplement to the books published in 2015 and 2016Rättelser till tidigare delar

Nya förteckningar:
     Nytt Novell-Bibliotek 1831
     Framåt 1893-1894
     Den Svenska Familje-Journalen 1908
     Skruven 1921-1959
     Bonniers veckotidning 1923-1929
     Stockholms Följetongsblad 1852
     Engelsk Skönlitteratur i svensk öfversättning. Smärre berättelser 1855
     Svenska originalberättelser af äldre och yngre författare 1873-1877
     Novell-Perlor 1876
     Vikingen 1877
     Tre Noveller 1878-1879
     Dagens ” Romanbibliotek 1889
     Veckans Nyheter 1893-1894
     Ur Tiden och Lifvet 1895-1898
     Illustreradt Kriminalbibliotek i original och öfversättning
     Nytt Illustreradt Veckoblad 1896
     VARIA 1898-1908
     Eos. Tidskrift för svensk och utländsk skönlitteratur 1885
     Bonniers Novellmagasin 1926-1940
     För Aftonstunden 1861
     Illustreradt Tidsfördrif 1858-1859
     När och Fjerran 1859-1861
     För Svenska Hem 1895-1905
     Illustreradt Familjeblad 1911
     Svenska Veckobladet 1911
     Kriminal-Journalen 1923
     Framåts deckarserie 1924
     Framåt. Tidskrift för ungdom 1923-1925
     ”Billigare böcker!”
     Månadsjournalen Vi Alla! 1945-1946

Personregister, supplement 5-4
Register till Supplement 5 (hela)
Romanförlag och romanblad - Totalindex – förlag och skriftserier
Romanförlag och Romanblad - En något spretig bibliografi - Supplement 4

 Lars-Erik Nygren

Romanförlag och Romanblad
En något spretig bibliografi
Supplement 4

Lars-Erik Nygren
Arlöv, Sweden
126 pages, 2022
no ISBN (pdf file)

Supplement to the books published in 2015 and 2016Tillägg och rättelser till tidigare bibliografier
     Nordiska Konstförlaget
     Victoria Regia 1863-1864
     Folkets Vän 1863-1864
     Romanbibliotek med illustrationer 1876-1882
     Femöringen Romanblad 1896-1897
     Resebibliotek 1924
Nya bidrag:
     Illustreradt Magasin 1849-1854
     Litteraturbladet 1855-1863
     Illustrerad Tidning 1855-1865
     Tidning för Alla 1879-1884 12
     Frans Mällborn – äventyrlig förläggare och tryckare
     Nytt Novellbibliotek 1880-1883
     Victoria 1881
     Lektyr i hemmet 1881-1882
     Signalen 1883-1886
     Blänkaren. Radikalt onsdagsblad 1885
     Illustreradt Allehanda 1886-1887
     Granskaren 1886-1891
     Reskamraten. Vald läsning för resande till lands och watten 1887-1889
     Breflådan 1889-1892
     Gamla Breflådan 1890-1892
     Nytta och Nöje 1893
     För Alla 1894-1895
     Den lille Reskamraten 1898
     Tutti Frutti 1902-1904
     Illustreradt 50-öres-Bibliotek 1908-1910
     Insjön 1909-1910
     Illustrerad Veckojournal 1910-1911
     Veckojournalens författare och medarbetare
     Familjevännen, intressant läsning i hemmet 1883
     Piccolo 1899-1902 och Illustreradt Hvad Nytts följetongsbilaga 1899-1902
     Violbiblioteket 1905
     Lördagskvällen 1905-1906
     Skallran 1910-1912
     Veckolektyr 1913-1915
     Triumfbågen 1914-1931
     Veckomagasinet 1916
     Familjeläsning 1936
     Trivsel 1952-1960
     Illustrerad Följetong 1854-1858
     Folk- och Resebibliothek, Valda berättelser m. m. 1857
     Jernvägsbibliothek 1859
     Svenskt Original-Bibliothek 1860-1861
     Familjeläsning i hemmet 1883-1884
     Bibliotek för svenska folket 1890-1892
     Stockholms-Biblioteket 1882, 1892
     Illustreradt Veckobibliothek 1857
     Illustreradt Veckobibliothek 1859-1861
     Jernvägsböcker 1862
     Nya Bazaren 1861-1862
     Fortuna.Tidskrift för skönlitteratur
     Illustreradt Svenskt Folkbibliotek. Läsning i Hemmet 1885-1886
     Läsebiblioteket Norden 1888-1893
     Hemmet. Läsning för ung och gammal 1888-1931
     Franska noveller 1895
     Engelska noveller 1897
     Komisk Novellsamling 1860-1865
     Novelltidskriften Svenska Biblioteket 1886
     Svenska Revuen och Nya Revuen 1895
     Nya Noveller 1931
     Novellmagasinet Svart och Vit 1932Romanförlag och Romanblad - En något spretig bibliografi - Supplement 3

 Lars-Erik Nygren

Romanförlag och Romanblad
En något spretig bibliografi
Supplement 3

Lars-Erik Nygren
Arlöv, Sweden
140 pages, 2020
no ISBN 

Supplement to the books published in 2015 and 2016


Tillägg och rättelser till tidigare bibliografier :
     Nordiska Konstförlaget,
     Portföljen, Familje-Vännen  
     Carl Andersons förlag, S. Andersson
     Veckans Billigaste Bok 1907-1910
     Komiskt Bibliotek, Seklets Magasin 
     Illustrerade Londons Mysterier 1876-1878
     Nya Romanbladet 1881-1883
     Stockholms Sanna Mysterier 1881

Nya tidskrifter :
     Illustrerad Familj-Journal 1855-56
     Illustreradt Tidsfördrif 1858-1859
     Året Om 1863-1864  
     Victoria Regia 1863-1864 
     Folkets Vän 1863-1864
     Svenska Illustrerade Familj-Journalen 1887
     Illustreradt (Nyaste) Söndagsmagasin. Tidskrift af Historiskt, Biografiskt,
          Belletristiskt och Naturhistoriskt innehåll 1847-1859
     Månadsrosen. Illustrerad Familjebok innehållande nyttig och nöj¬sam lektyr af
          rikt omvexlande innehåll 1864-1865
     Veckobiblioteket. Läsning för hemmet 1865-1867
     Hemmets Solstrålar. Novellbibliotek för underhållande kristlig läsning utgifvet
          af H. P Köller, Malmö 1878-1880
     Illustrerad Aftonläsning. Veckotidning för alla stånd och åldrar. Redigerad och
          utgifven af H. P. Köller i Malmö 1880
     En half million. Veckoblad för alla stånd och åldrar. Redigerad och utgifven af
          H. P. Köller, Malmö. 1881-1882
     Nytt Lördags-Magazin 1854
     Vid Hemmets Härd 1880-1881
     Nyaste Romanlektyr 1881-1884
     Följetongsbrev 1886
     Hemmets Romanbilaga 1888-1892
     Illustreradt Berättelse-Bibliotek 1890
     Fantastiska noveller 1893
     ”Folkskrifter”
     Veckans Billigaste Bok 1907-1910
     Populärt Magazin 1908-1909
     Komiskt bibliotek 1865-1866
     Guld-Ax 1908-1909
     Seklets Magazin 1922-1923
     Svarta Katten 1924-1925
     Familjetidningen, f d Svarta Katten 1925
     Grace 1925-1932
     Guld. Veckoupplagan 1928
     Levande Livets Magasin 1934
     Svea, Illustrerad Veckotidning/Svenska Familj-Journalen Svea, 
          Illustrerad Veckotidning 1886-1896
     Familjebladet 1907-1908
     Var 14 Dag 1910 / Pigg. (Veckoskrift för allvar och skämt) 1910-1911 /
          Hem-Journalen Pigg 1912 / Pigg 1913
     Nöje och Tidsfördrif 1911-1914, 1921-1922
     Jorden rundt 1879
     Utvalda Romaner 1880
     Svenskt Novellbibliotek 1881-1882
     Svenska Följetongen 1885
     Lycko-Per, lördagsupplagan 1884-1888
     Lycko-Pers onsdagsupplaga 1887-1888
     Lyktan 1885-1888
     Svenska Folket 1888
     Socialistiskt Romanbibliotek 1889-1890
     Jorden rundt 1917-1918
     Revuen. Illustrerad familjetidning 1892-1905
     Revuens romaner
     Illustreradt 25-öres Magasin 1908-1909
     Ugglan 1917
     Tidning för Hemmet och familjen 1937-1946

Personregister