18 janvier 2022

Budi's Handbuch über mehr als 780 bekannte deutsche Groschenhefte- / Romanhefte-Reihen


 

Herb. Budi

Budi's Handbuch
- Bibliographie -
über mehr als 780 bekannte deutsche
Groschenhefte- / Romanhefte-Reihen
von 1945-1970 in 6 Bänden von A-Z

Privat Sammlerausgabe
Angelbachtal, Germany
>2000 pages, 2010
no ISBN
Band 1 :  A - C

Band 2 :  D - G

Band 3 :  H - K

Band 4 :  L - Q

Band 5 :  R - S

Band 6 :  T - Z

Contents :

     - between 780 and 800 series listings
     - nearly 2000 pages
     - nearly 55.000 titles listed

Hergé et la presse


 

Geoffroy Kursner

Hergé et la presse
Ses bandes dessinées dans les journaux du monde entier

Les impressions nouvelles
Bruxelles, Belgium
616 pages, 2021
ISBN : 978-2-87449-921-0Introduction

Histoire chronologique de la parution des 
bandes dessinées d'Hergé dans la presse du monde entier

A. L'entre-deux-guerres (1925-1939)
     1. Avant Tintin
     2. Le petit vingtième
     3. Cœurs Vaillants
     4. L'écho illustré
     5. O Papagaio
     6. Les autres périodiques
B. La guerre (1939-1945)
     7. La presse belge francophone
     8. La presse française
     9. La presse romande
     10. La presse belge néerlandophone
     11. La presse portugaise
C. L'après-guerre (1945-1950)
     12. Tintin
     13. Les autres périodiques francophones
          a. La Belgique
          b. La France
          c. La Suisse
     14. Les périodiques non francophones
          a. La Belgique
          b. Les pays nordiques
          c. Le Portugal
          d. La Turquie
          e. L'Egypte
D. Le début des studios Hergé (1951-1960)
     15. Tintin
     16. Les autres périodiques francophones
          a. La Belgique
          b. La France
          c. La Suisse romande
          d. Le Canada
     17. La presse non francophone
          a. Le Benelux
          b. L'Allemagne et l'Autriche
          c. La Suisse alémanique
          d. La péninsule ibérique
          e. Les pays nordiques
          f. Les îles britanniques
          g. La Turquie et la Grèce
          h. Les états extra-européens
E. Le succès international (1961-1970)
     18. Tintin
     19. Les autres périodiques francophones
          a. La Belgique
          b. La France
          c. La Suisse romande
          d. Le Canada
     20. La presse non francophone
          a. Le Benelux
          b. La Suisse alémanique
          c. L'Allemagne et l'Autriche
          d. La péninsule ibérique et l'Italie
          e. Les pays nordiques
          f. Les îles britanniques
          g. La Turquie et la Grèce
          h. L'Amérique
          i. L'Afrique
          j. L'Asie
          k. L'Océanie
F. Le crépuscule d'une œuvre (1970-mars 1983)
     21. Tintin
     22. Les autres périodiques francophones
          a. La Belgique
          b. La France
          c. La Suisse romande
     23. La presse non francophone
          a. La Belgique
          b. L'Allemagne
          c. La péninsule ibérique
          d. Les pays nordiques
          e. L'Irlande
          f. La Turquie et la Grèce
          g. L'Amérique
          h. L'Afrique
          i. L'Asie
          j. L'Océanie
G. Après 1983 (aperçu)
H. Les adaptations des courts et longs métrages dans la presse
     24. Les aventures de Tintin, d'après Hergé
     25. Tintin et le mystère de la Toison d'or
     26. Tintin et les oranges bleues
     27. Tintin et le Temple du soleil
     28. Tintin et le lac aux requins
I. Les projets de publications dans la presse
     29. Projets refusés par Hergé et/ou Casterman
     30. Projets refusés par des périodiques
     31. Projets suspendus, avortés ou à l'issue incertaine

Conditions de parution des bandes dessinées d'Hergé
dans la presse du monde entier

J. Types de périodiques
K. Aspects contractuels
     32. Partenaires contractuels et interlocuteurs
     33. Aspects linguistiques
     34. Aspects financiers
     35. Aspects temporels
     36. Parutions non autorisées, plagiats, imitations et pastiches
     37. Modifications avec l'accord d'Hergé
     38. Modifications sans l'accord d'Hergé
L. Aspects techniques
     39. Format de parution, emplacement, mise en page et recueils
          a. Format de parution
          b. Emplacement
          c. Mise en page
          d. Recueils
     40. Technique d'impression
     41. Couleurs d'impression
     42. Lettrage
M. Aspects promotionnels
     43. Couvertures
     44. Bandeaux-titres (illustrés)
     45. Annonces
     46. Interaction avec le lectorat
          a. "Vrais" Tintin du Petit vingtième
          b. Nouvelles de Tintin, enquêtes-suspense et concours
          c. Produits dérivés (payants ou gratuits) et cadeaux
          d. Lectorat cible
     47. Placards, slogans et réalisations publicitaires
     48. Dessins, photos, dédicaces et entretiens exclusifs
     49. Périodiques réels et fiction
N. Aspects de collection
     50. Généralités
     51. Le Petit vingtième

Inventaire des bandes dessinées d'Hergé parues dans la presse du monde entier
Bibliographie
Sources des illustrations
Remerciements
Index16 janvier 2022

Hitlers jongste hoop : Nazipropaganda voor de jeugd


 

Gerard Groeneveld

Hitlers jongste hoop
Nazipropaganda voor de jeugd

Uitgeverij Vantilt
Nijmegen, Netherlands
320 pages, 2019
ISBN : 978-94-6004-419-9
Inleiding

1. Schoolboeken : Nooit meer vrij

     Spiegel van een geïdealiseerde wereld - Fibeln
     De Führer
     Nationaalsocialistische feestdagen en evenementen
     Nationaalsocialistische organisaties
     Nationaalsocialistische symbolen
     Rolverdeling jongens en meisjes
     Militarisme
     Ein Führer, ein Volk - Rekenboekjes
     Voortplantingsorganen zijn geen speelgoed - biologie en erfelijkheid

2. Prentenboeken : Duitse aard en daad

     Antisemistische prentenboeken
     Soldatenprentenboeken
     Führerprentenboeken

3. Nationaalsocialistische jeugdliteratuur : We leven in een grote tijd

     Kinderen, wat weten jullie van Adolf Hitler ? - Führerliteratuur
     Jij bent niets, je volk is alles - Martelaren
     Flink, taai en hard - Hitlerjugend-literatuur
     Geloof en schoonheid - BDM-literatuur
     Landjahr en Pflichtjahr
     Dienen met schop en schort - Reichsarbeitsdienst
     Kracht en superioriteit - Sport
     Bloed en bodem - Rassenideologische literatuur
     Germanen en ariërs - Duitse heldensagen en Noordse mythen
     Voorbeeldige frontsoldaten - Oorlogsliteratuur

4. Bilderbogen vom kriege : Heldenmoed in stripformaat

5. Pulpfictie : Spanning en avontuur

6. Leren door verzamelen : Roken voor het Rijk

     Sigarettenplaatjes
     Miniatuurboekjes Winterhulp

7. Tijdschriften : Beelden als slogans

8. Weerklank in dagboeken : Jouw bijdrage aan de eindoverwinning

9. Nederland : Nieuwe mensen uit goede klei

     Führerboeken
     NSB en Jeugdstorm
     Nederlandsche Arbeidsdienst
     Oorlogslectuur
     Geschiedenis
     Sprookjes
     Ras en erfelijkheid
     Antisemistische uitgaven
     Pulpfictie
     Propagandastrips
     Tijdschriften

10. Epiloog

Dankwoord
Noten
Register van personen en uitgeverijen
Titelregister
15 janvier 2022

Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945
Gerard Groeneveld

Zwaard van de geest
Het bruine boek in Nederland 1921-1945

Uitgeverij Vantilt
Nijmegen, Netherlands
430 pages, 2009
ISBN : 978-90-75697-51-3Woord vooraf

1. Inleiding
2. Boek en geweer
3. Nederland 1921-1940 : Grommen tegen de democratie
     3.1. De teekenen des tijds
     3.2. Dietsche dichters
     3.3. Mussolini heeft altijd gelijk
     3.4. Franco's trommels
     3.5. Mijn Kamp
     3.6. Doorbraak bleef uit
4. Mei 1940 : Aan de poort van 'den nieuwen tijd'
5. Wie leven wil, die strijde
6. De politieke doctrine van volk en vaderland
7. Het ras, de antisemieten en de vrijmetselaars
     7.1. Het ras
     7.2. De antisemieten
     7.3. De vrijmetselaars
8. Sibbe- en heemkunde
     8.1. Sibbekunde
     8.2. Heemkunde
9. Cultuur van eigen bloed en bodem
     9.1. Taal als bindmiddel van de volksgemeenschap
     9.2. Letteren
     9.3. De jeugd waarop Nederland wacht
     9.4. Theater, schilderkunst, muziek, architectuur en film
     9.5. Nederland in Duits perspectief
10. In het verleden ligt het heden
11. Censuur
12. Boekpropaganda : lezen voor het nieuwe Europa
13. Boekhandel wijst het volk de weg
14. Nabeschouwing

Lijst van afkortingen
Bronnen en bibliografie
Noten
Personenregister
Zaakregister
Verantwoording illustraties


Lord Lister en de gentleman-inbrekers


 
Dick Berents & Anne Marinus

Lord Lister en de gentleman-inbrekers

Met achterin opgenomen het klubblad 125
van de Lord Lister Klub Nederland

Lord Lister Klub
Hasselt, Netherlands
198 pages, 2012
ISBN : 978-90-78390-00-8


Voorwoord
Inleiding : Als een dief in de nacht

1. De geboorte van de gentleman-inbreker
2. De Duitse Listers
3. De Nederlandse Listers
4. De hoofdpersonen
5. Zorg voor de zwakkeren
6. Veiligheid
7. De buitenwereld
8. De nazaten van Raffles

Conclusie
Bibliografie


Lord Lister klubblad 125

De geschiedenis van de Lord Lister Klub Nederland
Lijst van alle huidige 175 leden van de LLKN
Uit de nostalgische doos - einde
Pulp. Gentleman-inbrekers in de triviaalliteratuur


 

Dick Berents

Pulp
Gentleman-inbrekers
in de triviaalliteratuur

Aspekt
Soesterberg, Netherlands
238 pages, 2014
ISBN : 978-94-6153458-3Inleiding : Als een dief in de nacht

1. De geboorte van de gentleman-inbreker
2. De Duitse Listers
3. De Nederlandse Listers
4. De hoofdpersonen
5. Zorg voor de zwakkeren
6. Veiligheid
7. De buitenwereld
8. De nazaten van Raffles

Conclusie
BibliografieHerinneringen : Uitgevers komen in de hemel


 


Walter A.P. Soethoudt

Herinneringen
Uitgevers komen in de hemel

Meulenhoff & Manteau
Amsterdam & Antwerpen, Netherlands & Belgium
320 pages, 2008
ISBN : 978-90-8542-126-9
Woord vooraf

Proloog
Als je vader een ui is...
Hoe je naam was, ben ik vergeten
De jongste uitgever van Vlaanderen
Liever de dader van mijn toekomst dan een slachtoffer van mijn verleden
De boer Colonus
Beschrijving van prostituees
Jij bent welkom, maar laat Danny aub thuis
Nederlandse avonturen
Arsenaal
Inleiding in de pugilistiek
Belbrit Association Dirty Duck
Uitgeverij Facet NV
Het intermezzo dat Continental Publishing heet
De Volksunie, Wij, Soethoudt & Co, Het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, het
     Pajottenland, de politiek in het algemeen...
Besluit

Nawerk
     Inleiding bij de registers
     Register op Kuifjes avonturen in de pers
     Register op favoriete films
     Register op niet eerder vermelde uitgaven
     Register op waarschijnlijk onvolledige volledige werken
     Personenregister
De zedeloze jaren 30. De gebroeders Taurel en de handel in erotica


 

Bert Sliggers

De zedeloze jaren 30
De gebroeders Taurel en de handel in erotica

Boom
Amsterdam, Netherlands
264 pages, 2020
ISBN : 978-90-2443-412-1
Inleiding : Een neerwaartse spiraal

1. Het netwerk
2. Pornohoofdstad van Europa
3. De onderbuik in bladen
4. Illustreren en adverteren
5. Voorlichting en realisme
6. Strenge regels
7. Mazen van de wet
8. Made in Germany
9. Kat en muis
10. Schunnig en rommel
11. Gevlucht, gevangen en verraden
12. Het einde van een imperium
13. Lenen en lezen
14. Huisvlijt

Nawoord
Verantwoording
Personenregister
Straatnamenregister
14 janvier 2022

Onder de toonbank. Pornografie en erotica in de Nederlanden


 

Bert Sliggers & Jos van Waterschoot
(edited by)

Onder de toonbank
Pornografie en erotica in de Nederlanden

Uitgeverij van Oorschot
Amsterdam, Netherlands
288 pages, 2018
ISBN : 978-90-2828035-9Inleiding. Een koffietafelboek over pornografie ?
     by Peter J. Muller
Aretijnse boekjes. De pornografie op zoek naar haar vorm
     by Han van Der Vegt & Inger Leemans
Onbeantwoord, geëxploiteerd, gevierd. Lesbische liefde in de twintigste eeuw
     by Connie van Gils
Porno allerwegen. De bloeitijd en het verval van de Nederlandse pornografie
     by Han van Der Vegt & Inger Leemans
In Bagdad mag dat (ook niet). Erotiek in de koloniën en andere culturen
     by Bert Sliggers
'Strips voor volwassenen. De geschiedenis van de pornografische strip in Nederland
     by Jos van Waterschoot
De schoone Ovaal. Erotiek en pornografie in de negentiende eeuw
     by Marita Mathijsen
Weinig windt zo op tot lust en veroordeling. Homo-erotiek en -pornografie in Nederland
nul tot nu
     by Th. van Os
Van suggestief tot expliciet. Nederlandse erotiek en pornografie vanaf 1880
     by Bert Sliggers
Gewurgd door een skelet. Blanke slavinnen als lustobject
     by Ewoud Sanders

Geraadpleegde literatuur, noten en register


Grossiers in moord & doodslag


 

Cor Docter

Grossiers in moord & doodslag
Veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen

Meulenhoff
Amsterdam, Netherlands
206 pages, 1997
ISBN : 90-290-5431-X


Voorwoord 

1. Voor twee cent emotie
2. Lectuur voor de massa
3. Ingenaaid en gebonden
4. 'n Minderwaardig genre...
5. De konong van de buurtbibliotheek
6. Boek na boek na boek
7. Een nieuw elan

De toestand nu

Geraadpleegde boeken, tijdschriften en dagbladen
Auteurslijst
Nominaties en winnaars van de Bruna Gouden Strop


11 janvier 2022

Detective. Een boek in courantvorm & Sleutelbos Detective Romans

 Rimmer Sterk & Hillebrand Komrij

Detective
Een boek in courantvorm
&
Sleutelbos Detective Romans

Vereniging FuManchu
Heeg & Drachten, Netherlands
160 pages, 2021
ISBN : 978-90-822779-7-5

Inleiding
1. Detective. Een boek in courantvorm
2. De sleutelbos detective romans
3. Overzicht per auteur
4. Overzicht van de Nederlandse vertalers
Bronnen
Register op autersnaam
Titelregister


10 janvier 2022

Mustangreeks

 Hillebrand Komrij

Mustangreeks

Avonturen uit de Far-West
Uitgegeven door Uitgeverij A.G. Schoonderbeek
Laren N.H.

Vereniging FuManchu
Drachten, Netherlands
45 pages, 2004
no ISBN

Voorwoord : Mustangreeks met bronvermelding
Het Wilde Westen
De wereld der Indianen
Kolonisatie der blanken
De verovering van het Wilde Westen
De grote tijd der pioniers
Buffalo Bill en Sitting Bull
Verantwoording der afbeeldingen
IDIL boekbespreking
Overzicht der Mustangreeks
Productie overzichtCinema Romans / Succes Romans


 


Hillebrand Komrij

Cinéma Romans / Succes Romans

Geillustreerd overzicht van de Cinema Romans
en Succes Romans in periode 1921/1923
die uitgegeven zijn door de Internationale
Bioscoop Roman Maatschappij

Vereniging FuManchu
Drachten, Netherlands
92 pages, 2000
no ISBN
(PULP) : Naslagwerk  : Cinema Romans / Succes Romans

Cinema Romans / Succes Romans : Lijst volgens Brinkmans
Uitgever
Datering
Volgorde / Nummering / Opmaak
Prijs

Korte beschrijving of bijzonderheden van de verschenen bladen
Prijslijst
Vragen
Toekomst


07 janvier 2022

Octave Mirbeau - études et actualités, n° 2

 Octave Mirbeau
études et actualités

n° 2
2021

Les Amis d'Octave Mirbeau
éditions du Petit Pavé
Angers, France
480 pages, mars 2021
ISBN : 978-2-84712-683-9

Etudes Mirbelliennes
     Octave Mirbeau face à "L'universelle connerie". Entre nihilisme et engagement
          by Pierre Michel
     Elle "marcherait entre les lys : Julia Forsell est-elle la femme idéale ?
          by Stéphane Gougelmann
     Le primitif dans les fictions narratives d'Octave Mirbeau
          by Isabelle Mellot
     La figure de l'aliéniste dans "Les 21 jours d'un neurasthénique"
          by Élise Fontvieille Gorrez
     Les nymphéas de Claude Monet : du désintérêt général au triomphe mondial
          by Christian Limousin
     Octavio Mirbeau, compagnon des anarchistes rioplatenses. Présence de son œuvre dans 
     "La protesta humana" (Buenos Aires) et "La batalla" (Montevideo)
          by Lucìa Campanella
     Mirbeau en Chine. Une influence sociale : la traduction et la critique des œuvres dramatiques
     et des nouvelles d'Octave Mirbeau en Chine entre 1928 et 1949
          by Chunyue Zhou
     Zofia Nałkowska et Octave Mirbeau. Contribution à la réception de Mirbeau en Pologne
          by Joanna Razny

Documents
     Lettres inédites de Paul Hervieu à Octave Mirbeau (1886-1888)
          by Pierre Michel
     Deux lettres inédites de Mirbeau à Jean-François Raffaëlli
          by Pierre Michel
     Deux lettres inédites de Mirbeau à Alfred Athis
          by Pierre Michel
     Mirbeau et la typhoïde à Lorient :
          by Pierre Michel
          - "Au pays de la fièvre" 
          by Octave Mirbeau
     "Le foyer" parodié par Charles Müller :
          by Paul Aron
          - "Nos chefs-d'œuvre à rebrousse-poil. Le foyer"
          by Charles Müller
     Octave Mirbeau vu par Albert Adès. Documents inédits
          by Elena Fornero

Témoignages
     "Le journal d'une femme de chambre", ou le purgatoire d'une ascension sociale
          by Charles Lee
     Mettre en scène Octave au théâtre Mirbeau
          by Sylvie Langlois
     Cet admirable antiseptique, l'ironie
          by Yann Palheire
     L'écho de Mirbeau
          by Fabienne Massiani-Lebahar
     Ma rencontre avec Mirbeau
          by Philippe Clochepin
     À propos de "Ténèbres", de Paul Kawczak, et du "Caoutchouc rouge"
          by Michel Bourlet
     Istrati et Rolland. D'un étonnement à l'autre..."
          by Daniel Lérault
     L'antisémitisme comme plan marketing
          by Maxime Benoît-Jeannin

Bibliographie
     1. Œuvres d'Octave Mirbeau
     2. Etudes sur Octave Mirbeau
     3. Notes de lecture
     4. Bibliographie Mirbellienne
Nouvelles diverses
     Brèves Mirbelliennes
     Nouvelles de nos Amis
Disparition 
     Janie Michel
05 janvier 2022

Ferenczi et moi


 
Lionel Lecœur

Ferenczi et moi

Le Dilettante
Paris, France
192 pages, 2021
ISBN : 979-10-308-0051-7
Introduction

Rue de Lancry
Sans-gêne
Les collections
Le Petit livre
La guerre
Un roman-cinéma
Le Livre moderne illustré
Simenon
L'imprimerie moderne
La mort
Maxime
Le coup d'état
L'aryanisation
Pangloss

Bibliographie

04 janvier 2022

Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français (1880-1900)


 

Bertrand Joly

Dictionnaire biographique et géographique 
du nationalisme français
(1880-1900)

Honoré Champion
Paris, France
700 pages, 2005
ISBN : 2-7453-1241-3
Introduction

Sigles et abréviations
Nomenclature des principaux groupes boulangistes et antidreyfusards

Répertoire biographique des principaux ligueurs, boulangistes, antidreyfusards et 
     nationalistes (1880-1900)

Dictionnaire géographique du boulangisme et de l'antidreyfusisme
     Paris
     Banlieue
     Province
     Alsace-Lorraine annexée, colonies, étranger

Tableau des sources
BibliographieMichel Morphy (1863-1928). De l'anarchie au roman rose


 

François Gaudin

Michel Morphy
(1863-1928)
De l'anarchie au roman rose

Honoré Champion
Paris, France
242 pages, 2021
ISBN : 978-2-7453-5776-2
Introduction

Chapitre 1. Une jeunesse rebelle
Chapitre 2. Initiation d'un socialiste
Chapitre 3. À la librairie du Progrès
Chapitre 4. Le tournant Boulangiste
Chapitre 5. Un détenu anti-Ferry
Chapitre 6. Le retour de La République Sociale
Chapitre 7. Une plume en or
Chapitre 8. Le côté obscur de La Lanterne
Chapitre 9. Un repli sur l'écriture
Chapitre 10. Disparition d'une discrète célébrité

Remerciements

Annexes
     Lettres de Michel Morphy à Maurice Lachâtre
     Toast à La Commune

Index nominumVicomte de Lovenjoul - Michel Lévy : Correspondance

 Vicomte de Lovenjoul - Michel Lévy

Correspondance
(1865-1875)

édition présentée, établie et annotée par
Catherine Gaviglio-Faivre d'Arcier

Honoré Champion
Paris, France
380 pages, 2005
ISBN : 2-7453-1185-9Remerciements

I. Introduction
     1. L' "invention" d'un collectionneur ?
     2. Les protagonistes
          2.1. Lovenjoul
          2.2. Michel Lévy
          2.3. La rencontre
     3. L'amitié
     4. La collection Lovenjoul
          4.1. Les achats sur catalogues à prix marqués
          4.2. Les ventes publiques
          4.3. Les négociations
          4.4. Bilan des achats
     5.Une "archive" de la littérature
          5.1. Lovenjoul archiviste
          5.2. Lovenjoul éditeur
          5.3. Lovenjoul auteur
     6. Principes éditoriaux adoptés

II. Bibliographie

III Lettres
     1865
     1866
     1867
     1868
     1869
     1870
     1871
     1872
     1873
     1874
     1875
     Lettres non datées

IV. Index des titres d'articles, d'œuvres et de périodiques

V. Index des noms de personnes

VI. Table des matièresGustave Flaubert & Michel Lévy. Un couple explosif

 
Yvan Leclerc & Jean-Yves Mollier

Gustave Flaubert & Michel Lévy
Un couple explosif

Calmann Lévy
Paris, France
184 pages, 2021
ISBN : 978-2-7021-8365-6Introduction
     Gustave Flaubert, le rentier des lettres
     Théâtre ou édition ?

Le coup de tonnerre de Madame Bovary
     Être éditeur au début du Second Empire
     L'achat de Madame Bovary
     Gustave Flaubert, l'écrivain qui ne veut pas être publié
     Écrire sans se vendre

Un mariage réussi
     Une maison d'édition florissante
     Les retrouvailles avec Gustave Flaubert
     Salammbô : un remariage devant notaire
     Les clauses littéraires du contrat

L'échec de L'éducation sentimentale
     La maison d'édition Michel Lévy frères en 1869
     Un éditeur face à ses auteurs
     Un roman moderne après l'antique
     La "bonne dame de Nohant"
     George Sand, seconde médiation
     Le titre, "irrévocablement"

Un douloureux divorce
     Gustave Flaubert, éditeur de Louis Bouilhet
     Le château des cœurs
     Dernières chansons
     L'orage
     Bilan d'un désastre

Épilogue
     Retour sur la correspondance
     L'étrange vérité des chiffres
     Gustave Flaubert et Stendhal, deux destins croisés

Cahier iconographique
Transcriptions des documents

Remerciements

Table des illustrations

Histoire des libraires et de la librairie

 Jean-Yves Mollier

Histoire des libraires et de la librairie
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours

Imprimerie Nationale éditions / Actes Sud
Arles, France
216 pages, 2021
ISBN : 978-2-330-14711-2


Introduction

De l'Antiquité à la fin de l'Ancien Régime
     Aux origines de la librairie
     Un monde à reconstruire
     Un monde en pleine effervescence

La librairie moderne
     Un monde en mutation
     Des librairies spécialisées
     De l'ancien à la nouveauté

La librairie aujourd'hui
     Diversité de la librairie
     Le temps de l'organisation
     Un univers fortement différencié
     Des chaînes de librairie aux librairies du poteau

Conclusion

Notes
Bibliographie sélective
Index nominum21 décembre 2020

Blätter für Volksliteratur, Jänner 2020


 
Blätter für Volksliteratur

Jänner 2020

Verein der Freunde der Volksliteratur
Wien, Austria
48 pages, 2020
ISSN : 0006-4483Von der Wendeltreppe zum Wachsfigurenkabinett
     by Peter Soukup
Ein Name, ein Programm : "Adventure"
     by Mag. Peter Friedl
Der Groschenheftroman in Portugal
     by Gerd Frank
Karel Thole und die monströsen Albträume
     by Robert M. Christ
Eine Bibliografie der utopisch-phantastischen Leihbücher
     by Gerd Küveler
Highlights der Bob-Barring-Serie
     by Gustav Feichtinger
Österreichische Rarität : Hawai-Abenteuermagazin
     by Hans Peter Kögler
Auf den Spuren von Roy Rockwood : Tarzans kleiner Bruder
     by Peter Soukup
Heftromane aus dem Elsass
     by Hans-Jürgen Kelkel20 décembre 2020

Le Rocambole, n° 91 / 92 - Louis Boussenard, l'inexploré


 

Le Rocambole
Bulletin des Amis du Roman Populaire

n° 91 / 92
Louis Boussenard, l'inexploré

Association des Amis du Roman Populaire
Amiens, France
352 pages, été-automne 2020
ISSN : 1253-5885
ISBN : 978-2-912349-76-7Editorial
Vie de l'association

Dossier : Louis Boussenard, l'inexploré
     Louis Boussenard (1847-1910). Une vie bien remplie, et une œuvre à redécouvrir
          by Elena Trepetova
     La correspondance de Louis Boussenard
          by Marcel Merlin
     Louis Boussenard journaliste (1876-1880)
          by Elena Trepetova
     Paroles impies et iconoclastes de Louis Boussenard
          by Marcel Merlin
     Le cycle de Friquet, héros emblématique de Boussenard
          by Thierry Chevrier
     Louis Boussenard en Guyane : itinéraire d'un romancier entre réalité et fiction
          by Marie Palewska
     Louis Boussenard sous le crayon d'Albert Robida
          by Marie Palewska
     La science-fiction de Louis Boussenard
          by Daniel Compère
     Les mille et une ficelles du feuilletoniste (tribulations, surprises et ressorts cachés)
          by Thierry Chevrier
     Les lectures de Louis Boussenard
          by Marcel Merlin
     La réception des textes de Louis Boussenard
          by Marcel Merlin
     Bibliographie des œuvres de Louis Boussenard
          by Thierry Chevrier & Daniel Compère

Chroniques
     Le Front populaire
     La revue des autographes
          by Jean-Pierre Galvan
     Le coin des pseudonymes et autres compléments biographiques (7ème épisode)
          by Patrick Ramseyer
Les contes du Rocambole
     Vendetta (1876)
          by Louis Boussenard
     Une cure comme on n'en voit pas (1879)
          by Louis Boussenard


Le Rocambole, n° 90 - Le roman populaire en Grèce


 

Le Rocambole
Bulletin des Amis du Roman Populaire

n° 90
Le roman populaire en Grèce

Association des Amis du Roman Populaire
Amiens, France
176 pages, printemps 2020
ISSN : 1253-5885
ISBN : 978-2-912349-75-0Editorial
Vie de l'association

Dossier : Le roman populaire en Grèce
     Roman populaire, culture médiatique et transferts culturels franco-grecs du milieu du
     XIXe siècle aux années 1930
          by Loïc Marcou
     La diffusion de la littérature populaire en Grèce et dans l'espace héllénophone aux
     XIXe - XXIe siècles
          by Loïc Marcou
     Le roman policier entre France et Grèce (1865-1965)
          by Loïc Marcou
     Du Vengeur au Révolté. Variations sur un thème classique dans le roman populaire
     grec du XIXe siècle
          by Henri Tonnet
     Le roman policier néo-hellénique face à l'héritage de la Grèce antique des années
     1950 à aujourd'hui
          by Loïc Marcou
     La réception de la série du Commissaire Maigret en Grèce
          by Loïc Marcou
     Le Commissaire Charitos de Petros Markaris : un Maigret grec ?
          by Bernard Alavoine
     "Démons et déments" au Labyrinthe... dans l'œuvre au noir de Petros Markaris
          by Isabelle-Rachel Casta
     "La tête du chat", roman policier de Vassilis Alexakis
          by Bernard Alavoine 

Varia
     Essai de bibliographie de Maryan (Marie Deschard, née Cadiou). 50 ans d'écriture 
     populaire (1876-1926)
          by Jean-Luc Buard
     Les nouvelles révélations de Rocambole
          by Jérôme Serme
     Au rayon des curieux (1ère partie) : A propos de Paul Max
          by Patrick Ramseyer

Chroniques
     Le Front populaire
     Courrier des lecteurs
Les contes du Rocambole
     "Monsieur Santini" (2020)
          by Vassilis Alexakis
     "Paterne Benoît détective" (1916)
          by Marcel Allain