11 mai 2016

De ondergang van de Particuliere Leesbibliotheek







Hillebrand Komrij

De ondergang van de
Particuliere Leesbibliotheek

Hillebrand Komrij & Vereniging FuManchu
Netherlands
492 pages, 2015
ISBN : 978-90-822779-2-0


Naam- en adreslijst van de
Particuliere Leesbibliotheek

Hillebrand Komrij & Vereniging FuManchu
Netherlands
200 pages, 2016
ISBN : 978-90-822779-3-7




Volume 1.  De ondergang van de Particuliere Leesbibliotheek

Introductie

Hoofdstuk 1. De buurtbibliotheek en de bibliotheekhouder

1. Ontstaangeschiedenis
2. Verschillende verenigingen
3. De administratie van het bibliotheekbedrijf
4. De openbare leeszaalinstellingen en de nood der tijden
5. Leesbibliotheekhouders
6. Stempel
7. Stofomslag
8. Losse vellen
9. Lijst van "Erkende Leesbibliotheekhouders"
10. De boekhandelaar-Leesbibliotheekhouder
11. Bedrijfsbeperking
12. De vestingswet
13. Leesbibliotheken in Amsterdam, by Greetje Heemskerk

Hoofdstuk 2. De boeken

-algmeen stukje van Janneke van der Veer-
1. Een "kat" in den zak
2. Inzake dubbele vertaling
3. Wat kost een boek -aanschaffingsprijs en onderhoud- per uitleening ?
4. Het goede boek
5. De boekverkooper
6. Probleemromans - een beschouwing over de detective-roman
7. Vergeten lectuur
8. De populaire roman en zijn lezers
9. Uitspanningslectuur
10. "Aanstootelijk voor de eerbaarheid"
11. Karel van het Reve
12. Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels (opgericht 1815)
13. Behandel de boeken netjes
14. Brochure "voor de huiskamer"
15. Diploma

Hoofdstuk 3. De uitgevers

1. Uitgevers van leesbibliotheekboeken

 • De Stuw
 • A.L. van Kersen
 • De Combinatie
 • A.G. Schoonderbeek
 • J. Philip Kruseman
 • Sijthoff
 • Swartsenburg
 • Bruna
 • De Steenuil
Hoofdstuk 4. De tarieven

1. Leesgeld
2. Bezorgbibliotheken

Hoofdstuk 5. Bonds- en bestuurszaken van voor 1940

1. België
2. Gentlemen-agreement in het bibliotheekhoudersbedrijf
3. Waarom lid van de A.N.L.B. ?
4. Problemen
5. Het oude boek is moeilijk verkoopbaar
6. Propaganda
7. Waarschuwing
8. Het boekenmaandblad Kijk en Lees
9. Het eerste lustrum van de Alg. Ned. Bond van Leesbibliotheekhouders
10. Tien jaar Bondswerk 1931-1941
11. Verslag der werkzaamheden van de Amsterdamsche Leesbibliotheekhoudersvereniging
12. Concurrentie : de Bond van vrije Leesbibliotheekhouders

Hoofdstuk 6. De oorlogsjaren 1940-1945

1. Het uitgeven van boeken in de 2e wereldoorlog
2. Het aantekenen van Amerikaansche boeken
3. Centrale Dienst (1941)

Hoofdstuk 7. Diversen na de oorlog

1. I.D.I.L. Informatie Dienst Inzake Lectuur
2. Oprichting Leesbibliotheek
3. Lectuurvoorziening / winkelbibliotheken
4. Vestigingbeschikking Leesbibliotheekbedrijf 1955

Hoofdstuk 8. Bonds- en bestuurszaken na 1945 tot het einde

 • Algemene jaarvergadering 25 maart 1952
 • 1953
 • 1959
 • 1960
 • 1964
 • 1965
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1970

Eigen werk
Bronvermelding


Volume 2.  Naam- en adreslijst van de Particuliere Leesbibliotheek


Directory of nearly 5000 names and addresses of Circulating Libraries Publishers



Aucun commentaire: