02 décembre 2016

Polskie powieściowe serie zeszytowe
Janusz Dunin & Zdzislaw Knorowski

Polskie powieściowe serie zeszytowe
Materialy bibliograficzne

Wydawnictwa bibliograficzne
Biblioteki uniwersyteckiej w Łodzl 23

Uniwersytet Łódzki
Łódź, Poland
140 pages, 1984
no ISBN


Zakres opracowania
Wykorzystane źródła
Metoda opisu
Organizacja pracy
Sigle wykorzystanych źródeł informacji
Opisi serii zeszytowych
     (index of 123 series of dime novels and pulps)
Indeks autorów i tłumaczy
Indeks ilustratorów
Indeks redaktorów, widawców, księgarń, drukarń, składów głównych, serii widawniczych
Indeks titułowy
Aucun commentaire: