15 janvier 2013

100 jaar Nederlandstalige Pulpbladen


Anne Marinus & Antoon Kunst
Honderd jaar Nederlandstalige Pulpbladen
Lord Listerklub Nederland
Hasselt, Nederland, 2009
386 pages
ISBN :  978-90-78390-09-1


Inhoudsopgave
De grote vijf
Voorwoord met een aanzet van Kees Wijnhoven
De mannen van het eerste uur
Verantwoording
Uiteindelijke bladdossiers
Zomaar enkele voorbeelden
Uit de vergetelheid
Pulp is vaak in slechte conditie
Colportageromans en pulpboeken
Waar de pulpbladen vandaan kwamen
Lord Lister genannt Raffles des grosse Unbekannte
Lord Lister 110
Lord Lister 127
Wat de mensen toen met pulpbladen deden
Wat klubleden deden of nog doen met en voor de pulpbladen
Specialisten en hun uitgaven
Klubinformatie
Voorbeelden van 112 uitgegeven klubbladen
Impressies van tot nu toe 45 gehouden klubdagen
Titels Nederlandstalige pulpbladen
Woord vooraf bij de 318 bladdossiers
118 bladdossiers op alfabetische volgorde met veel grote buitenlandse voorplaten
Nog volop pulp te vinden in die gelukkige jaren uit de vorige eeuw
Colportageromans, tranentrekkers in afleveringen
Pulpboeken in soorten en maten
Titellijst Nederlandstalige pulpbladen van ca. 1960 tot ca. 2000
Inhoudsopgave van de bijgevoegde dvd achterin dit boek
Boeken van (oud-)leden over hun specialisaties
Register van Uitgevers
Register van en Drukkers
Register van Auteurs
Register van Tekenaars en Illustrators
De hoofdpersonen uit de Lord Listers
Personen register
De intekenaarsop het boek : Honderd jaar Nederlandstalige pulpbladen
Afscheid met een Cedemus Nunquam

With a DVD  (a revised edition of the DVD was issued in april 2012)

Aucun commentaire: