16 novembre 2016

Följetonger i några svenska dagstidningar : Komplement 1-8
Lars-Erik Nygren

Följetonger i några svenska dagstidningar
Komplement 1-8

Complement pages to the
book published in 2012Komplement 1
9 pages, 2013
(electronic file)


Rättelser
Tilläg
     Dagens Nyheter 1943-1988
     Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1962-1973


Komplement 2
4 pages, 2013
(electronic file)


Rättelser
Rättelser i register


Komplement 3:1
8 pages, 2013
(electronic file)


Tilläg
     Stockholms Tidningen 1912-1927


Komplement 3:2
10 pages, 2013
(electronic file)


Tilläg
     Stockholms Tidningen 1928-1935

Komplement 3:3
10 pages, 2013
(electronic file)


Tilläg
     Stockholms Tidningen 1936-1960


Komplement 3:4
5 pages, 2013
(electronic file)


Rättelser
Tilläg
     Dagens Nyheter 1984
     Stockholms Tidningen 1960-1965


Komplement 4
6 pages, 2013
(electronic file)


Tilläg
     Stockholms Tidningen 1889-1904


Komplement 5
12 pages, 2014
(electronic file)


Tilläg
     Lunds Dagblad 1921-1960


Komplement 6
34 pages, 2014
printed complement
(see cover scan at the top)
ISBN : 978-91-979860-1-4


Aftonbladets Vecko- och Half-Veckoupplaga 1891-1940
Veckoupplagan 1891-1896
Halfvecko-upplagan 1897-1940


Komplement 7
7 pages, 2014
(electronic file)


Rättelser
Tilläg
     Dagens Tidning 1919-1921, 1925
     Dagliga upplagan
     Halvveckoupplagan
     Handelstidningens följetongsbibliotek
     Hallands Tidning (Falkenbergs Tidning) 1899-1906
     Jämtlandsposten
     Göteborgs Morgonpost
     Skåningen. Eslöfs Tidning 1902-1903
     Stockholms Dagblad
     Sundsvalls-Posten
     Åbo Underrättelser


Komplement 8
14 pages, 2014
(electronic file)


Rättelser
Tilläg
     Aftonbladet 1923-1946
     Dagen 1901-1915Note : all these complement were revised and published in book form :

http://popularliteraturestudies.blogspot.fr/2016/11/foljetonger-i-nagra-svenska_16.html
Aucun commentaire: