19 novembre 2016

Romanförlag och Romanblad
Lars-Erik Nygren

Romanförlag och Romanblad

Carl Anderssons Bokförlag, Andersson & Co,
Nordiska Konstförlaget, Romanbladet
och några andra roman-
och följetonsblad
En något spretig bibliografi

Lars-Erik Nygren
Arlöv, Sweden
76 pages, 2015
ISBN : 978-91-637-8065-3Inledning

A. Romanförlag och Romanblad - en bakgrund

B. Äfventyrliga berättelser från Carl Andressons förlag 1880-1888
C. Andersson & Co Bokförlag och några närstående förlag 1910-1920

D. Nordiska Konstförlaget och några näerstående förlag 1899-1925

E. Romanbladet 1865-1967
F. Nyaste Romanbladet 1872
G. Illustreradt Romanblad 1877
H. Romanbladet 1879-1881
I. Nya Romanbladet 1881-1883, 1886-1888, 1914-1916
J. Svenska Romanbladet 1889-1892, 1901-1917

K. "Illustreradt Året Om" 1886-1888

L. Illustrerade Londons Mysterier 1877-1878, 1885
M. Illustrerade Tidskriften Haremshemligheter. En skildring af lifvet i Konstantinopel. 1877

N. Illustrerad Följetong 1876-1877
O. Ny Illustrerad Följetong
P. Det Intressanta Bladet 1908-1913

Q. Äfventyrens gång 1916-1917

R. Tidens Magasin 1928-1929

Referenslitteratur
Personregister
Bokförlag och boktryckeri - registerA supplement published in 2016 :
http://popularliteraturestudies.blogspot.fr/2016/11/romanforlag-och-romanblad-supplement.html


Aucun commentaire: