18 novembre 2016

Nordiska Förlaget 1909-1922
Lars-Erik Nygren

Nordiska Förlaget 1909-1922
Utgivning och historia
(Reviderad version)

Lars-Erik Nygren
Arlöv, Sweden
86 pages, 2015
no ISBNFörord
Om Nordiska Förlaget
Förteckning över utgivning :
     I. Böcker utan seriebeteckning 1909-1910
     II. Tidskriften Exlibris 1910-1911
     III. 25-öresserien 1910-1915
     IV. Julhälsning 1911-1915
     V. 10 öresserien 1912-1913
     VI. Standardserien 1912-1913
     VII. Elitserien 1912-1913
     VIII. Svenskt Skämtlynne under ett halvt sekel 1912-1917
     IX. Barnbiblioteket 1912
     X. Ungdomsbiblioteket 1912
     XI. Böcker utan seriebeteckning 1913-1914
     XII. Svenska Humorister 1914-1915
     XIII. Dambiblioteket 1913-1914
     XIV. Nordiska Förlagets detektivbibliotek 1914
     XV. Sagor ur Tusen och en natt 1914
     XVI. Berättelser och skisser 1916
     XVII. Nya Elitserien. Världsberömda böcker 1917
     XVIII. NF:s 85-öresböcker 1917-1919
     XIX. Nya 25-öresböcker 1917
     XX. 35-öresserien 1917-1919
     XXI. Nordiska Förlagets Romanbibliotek, Detektivromaner, Äventyrsberättelser 1918
     XXII. Nordiska Förlagets 65-öresböcker 1918-1919
     XXIII. Böcker utan seriebeteckning 1922

Appendix
     A1. Rasmusson & Hansén 1912-1913
     A2. Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker 1916-1917
     A3. Åhlén & Åkerlunds 1:85-, 2:25- respektive 3-kronorsböcker 1919-1921

Register :
     Författare m fl
     Titelregister
     Konstnärsregister
     LitteraturAucun commentaire: