09 janvier 2017

Anonymer og pseudonymer i den danske, norske og islandske literatur
E. Collin

Anonymer og pseudonymer i den
danske, norske og islandske literatur
samt i fremmede literaturer, forsaavidt
disse omhandle nordiske forhold,
fra de ældste tider indtil aaret 1860

Commission Hos Jac. Lund.
Kiøbenhavn, Denmark
210 pages, 1869
no ISBN
Forord
A. Alphabetisk fortegnelse over anonymt udkomme Skrifter, dog kun forsaavidt forfatteren
          kan opgives
B. Pseudonymer eller antagne Forfatter-Navne
C. Forfattere, der betegnes ved "Forfatter af" (et tidligere trykt) skrift
D. Forfattere, hvis navne betegnes ved fremhævede bogstaver i titelbladets text
E. Forfatter-mærker
F. Forfattere, som betegnes ved deres (virkelige eller foregivne) stilling, nationalitet
          tænkemaade o. desl.
G. Mystificationer og urigtige Forfatter-angivelser
H. Fortegnelse over endeel navne, som efter tidligere tiders brug have faaet et latinsk eller
          græsk tilsnit, med tilhørende forkllaringer
I. Register over de anførte bekjendte forfattereAucun commentaire: