05 janvier 2017

Norrköpings Tidningar 1880-98
Ingemar Oscarsson & Per Rydén

Norrköpings Tidningar 1880-98
en innehållsanalytisk pilotstudie

Studentlitteratur
Press & Litteratur n° 1
Lund, Sweden
98 pages, 1972
ISBN : 91-85152-00-5
Inledning
Urval
     A. Antalet årgångar under den fastställda tidsperioden
     B. Antalet nummer inom varje undersökt årgång
     C. Urvalsförfarandet inom varje årgång
Mätning och klassificering
     A. Mät- och klassificeringsenheter
     B. Mät- och registreringsteknik
Kategorier
     A. Allmänt
     B. Kategoribeskrivningar
          Huvud
          Annonser
          Ledare
          Korrespondenser
          Riksdagsnyheter
          Personalia
          Telegram
          Insändare
          Handel och sjöfart
          Kultur
               Kulturartiklar
               Kulturnotiser
               Recensioner
          Skönlitterära bidrag
               Följetong
               Övrig prosa
               Vers
          Övrigt
Reliabilitet
Presentation och utvärdering av mätresultaten
     A. Satsytans tillväxt
     B. Annonsvolymens utveckling
     C. Relationen annonser - redaktionell text. Formatval
     D. Det annonsfria utrymmets utveckling
     E. Textmaterialets huvudtyper
Prenumerationsanmälningarna
LitteraturAucun commentaire: