04 janvier 2017

Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur
Dag Hedman (red.)

Brott, kärlek, äventyr
Texter om populärlitteratur

Studentlitteratur
Lund, Sweden
334 pages, 1995
ISBN : 91-44-60631-1
Förord
Populärlitteraturen - finns den ?
     by Ulf Boëthius
Trivialbegreppet. Några synpunkter
     by Birgitte Rörbye
Litteraturvärdering
     by Birgitte Rörbye
Bestsellerindustrien  
     by Ken Worpole
Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur. En begreppsdiskussion
     by Johan Svedjedal
Flödesschema över momentana attraktiva effekter för läsaren i Patricia Highsmiths "The Barbarians"
     by Bo Bennich-Björkman
The Barbarians
     by Patricia Highsmith
Folkböckerna - forna tiders triviallitteratur
     by Bernt Olsson
Rövarromanens plats i den samtida litteraturen
     by Elisabeth Tykesson
Bokhandelns massläsning
     by Erland Munch-Petersen
Dimma och dekadens : återspeglingar av 1890-talet
     by Earl F. Bargainnier
Företal till antologien All världens detektivhistorier
     by Frank Heller
Detektivromanens anatomi
     by Richard Alewyn
Kriminalromanens typologi
     by Tzvetan Todorov
Kriminalberättelsen hos Conan Doyle
     by Viktor Sjklovski
Den svenska kolportageromanen - en kort presentation och probleminventering
     by Dag Hedman
Den steniga vägen till lyckan. Ett försök till analys av Sigge Stark
     by Anders Sjöbohm
Sigge Starks produktionsvillkor
     by Kerstin Strandberg
"Det maskinsydda broderiet" - Lace och 1980-talets kvinnliga populärroman
     by Margaretha Fahlgren
Kvinnor läser romantik : om samspelet mellan text och kontext
     by Janice Radway
Bibliografi
Presentation av medarbetarna i denna antologi
PersonregisterAucun commentaire: