11 janvier 2017

E. Phillips Oppenheim. Een overzicht van de nederlandstalige publicaties in boek- en feuilletonvorm
Rimmer Sterk & Hillebrand Komrij

E. Phillips Oppenheim
Een overzicht van de nederlandstalige publicaties
in boek- en feuilletonvorm

Vereniging FuManchu
Netherlands
320 pages, 2016
ISBN : 978-90-822779-4-4

Inleiding

Hoofdstuk 1. E. Phillips Oppenheim. Levensloop en werken

Hoofdstuk 2. De boekpublicaties
     2.1. Chronologisch overzicht Engelstalige en Nederlandstalige verhalen
     2.2. Overzicht per formulefiguur
          2.2.1. General Besserley
          2.2.2. Nicholas Goade
          2.2.3. Peter Ruff
     2.3. Overzicht per Nederlandse uitgever
          2.3.1. Blankwaart & Schoonhoven
          2.3.2. N.J. Boon
          2.3.3. A.W. Bruna & Zoon's uitgevers-maatschappij
          2.3.4. N.V. Drukkerij Jacob van Campen
          2.3.5. Cohen Zonen
          2.3.6. Uitgeversbedrijf F.I.A.T.
          2.3.7. G.J. Graauw
          2.3.8. N.V. Boekdrukkerij Helmond
          2.3.9. Van Holkema & Warendorf
          2.3.10. Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers-maatschappij C. Misset
          2.3.11. A.G. Schoonderbeek
          2.3.12. De Spaarnestad Bibliotheek
          2.3.13. Hollandsche Zakbibliotheek
          2.3.14. N.V.A.W. Segboer's Uitgevers-Maatschappij
          2.3.15. N.V. Seyffardt's Boek- en Muziekhandel
          2.3.16. N.V. Drukkerij- en uigevers-maatschappij De Vlijt
          2.3.17. Weekblad Het Leven
     2.4. Overzicht per Nederlandse vertaler
     2.5. Overzicht per omslagtekenaar
     2.6. Chronologisch overzicht Nederlandse boekpublicaties
          (very detailed listing of 110 books)

Hoofdstuk 3. Nederlandstalige publicaties in feuilletonvorm
     3.1. Verhalen in tijdschriften
          3.1.1. Astra. Geïllustreerd maandschrift
          3.1.2. Limburgsche Illustratie
          3.1.3. Mooi Limburg
          3.1.4. Nova. Ellemer's Nieuw Magazine
          3.1.5. Favoriet
          3.1.6. Kakatoe
          3.1.7. Ideaal. Het kleine magazine
          3.1.8. De stad Amsterdam
     3.2. Verhalen in kranten
          3.2.1. Algemeen Handelsblad
          3.2.2. Alkmaarsche Courant
          3.2.3. Amersfoortsch Dagblad
          3.2.4. Arnhemsche Courant
          3.2.5. Bataviaasch Nieuwsblad
          3.2.6. Bredasche Courant
          3.2.7. Delftsche Courant
          3.2.8. Goessche Courant
          3.2.9. De Gooi- en Eemlander
          3.2.10. Haarlemsch Dagblad
          3.2.11. Haagsche Courant
          3.2.12. Heldersche Courant
          3.2.13. De Indische Courant
          3.2.14. Leuwarder Courant
          3.2.15. Leuwarder Nieuwsblad. Goedkoop advertentieblad
          3.2.16. Leidsch Dagblad
          3.2.17. Middelburgsche Courant
          3.2.18. Nieuwe Apeldoornsche Courant
          3.2.19. Nieuwe Venlosche Courant
          3.2.20. Het Nieuwsblad van den dag voor Nederlandsch-Indië
          3.2.21. Nieuwsblad van Friesland. Hepkema's Courant
          3.2.22. Nieuwsblad van het Noorden
          3.2.23. De Preanger-Bode
          3.2.24. Provinciale Drentsche en Asser Courant
          3.2.25. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
          3.2.26. Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant
          3.2.27. Provinciale Noordhollandsche Courant
          3.2.28. Provinciale Zwolsche en Overijsselsche Courant
          3.2.29. Rotterdamsch Nieuwsblad
          3.2.30. Schager Courant
          3.2.31. Schiedamsche Courant
          3.2.32. Soerabajisch Handelsblad
          3.2.33. De Telegraaf
          3.2.34. Tilburgsche Courant
          3.2.35. Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant
          3.2.36. Utrechtsch Nieuwsblad
          3.2.37. Vlissingsche Courant
          3.2.38. Voorwaarts. Sociaal-Democratisch Dagblad
          3.2.39. Woerdensch Weekblad
          3.2.40. Ijmuider Courant
          3.2.41. De Zuid-Willemsvaart

Bronnen en bibliografie


Aucun commentaire: