03 janvier 2017

Johnny Karlssons samling av följetongsromaner
Lars-Erik Nygren (Red.)

Katalog över Johnny Karlssons samling
av följetongsromaner på 
Universitetsbiblioteket i Lund

Universitetsbiblioteket, Lunds Universitets
110 pages, 2016
ISBN : 978-91-7874-182-3
Inledning
Om tidningsföljetonger
I. Författarregister
II. Register över tidningar, förlag och tryckerier
III. Titelregister
IV. Källor och litteratur


Aucun commentaire: